Samenstelling

Koorleden

Het koor telt op dit moment 21 actieve leden, verdeeld over de 4 stemgroepen. Gestreefd wordt naar een kooromvang met een goede balans tussen de stemgroepen.

Optreden korenfestival Sint-Petruskerk Eindhoven 2017

Sopranen
Margreet van Dam, Marie José van den Elzen, Ans Hendrix, Dora Kruijer, Annelies Rosier, Marianne Smit en Emilie van de Vrede.
Alten
Petra van den Bos, Faby Dekkers, Moniek Gabrieël, Wendy Hargreaves, Marjan Hijmans, Karin van Lotringen en Ine van Tulder.
Tenoren
Gerard van der Sar, Harm Tolner, Ludo Tolhuizen en Hans van Zon.
Bassen
Jac Gadellaa, Henk Vercoulen.

Dirigent

DSC_0115 koor 61

dirigent Fred Vonk

Vanaf augustus 2007 staat NotaBene onder de muzikale leiding van Fred Vonk. 
Fred was actief als organist en was 15 jaar koorleider van de Eindhovense Studenten Kapel. Daarnaast dirigeerde hij verschillende andere koren. Vanaf 2001 tot 2013 was Fred als organist-dirigent (naast Ruud Huijbregts) werkzaam aan de stadskerk St. Cathrien te Eindhoven. Ook als componist is Fred actief en hij schrijft muziek voor koren, kleine ensembles en orgel. In het dagelijks leven is hij docent Levensbeschouwing aan de Fontys Pabo in Eindhoven.

Voor meer informatie: Fred Vonk

 

Bestuur

Voorzitter – Ine van Tulder
Secretaris – Gerard van der Sar
Penningmeester – Moniek Gabrieël
Algemeen bestuurslid – Karin van Lotringen

Vereniging

Naast de bestuurlijke taken worden alle taken binnen het koor verdeeld onder de leden in zg. ‘commissies’, zoals daar zijn de Repertoire-, Optreden- en de PR-commissie.

In de Algemene Ledenvergadering van januari wordt alles geëvalueerd.