Samenstelling

Vereniging

Naast de bestuurlijke taken worden alle taken binnen het koor verdeeld onder alle leden in zgn. ‘commissies’ met ieder een eigen taak: repertoire, optreden, public relations, tekst en uitleg, kascontrole, website, midifiles, onderhoud materieel en kleding, Bij de Algemene Leden Vergadering in januari wordt alles geëvalueerd.

Bestuur

  • Erik van Nuland: voorzitter en penningmeester
  • Gerard van der Sar: secretaris

Koorleden

Het koor telt op dit moment 23 actieve leden, verdeeld over de 4 stemgroepen. Gestreefd wordt naar een kooromvang met een goede balans tussen de stemgroepen.

Optreden korenfestival Sint-Petruskerk Eindhoven 2017

Sopranen
Margreet van Dam, Marie José van den Elzen, Ans Hendrix, Dora Kruijer, Annelies Rosier, Marianne Smit en Emilie van de Vrede.
Alten
Petra van den Bos, Faby Dekkers, Moniek Gabrieël, Wendy Hargreaves, Marjan Hijmans, Karin van Lotringen en Ine van Tulder.
Tenoren
Gerard van der Sar, Harm Tolner, Ludo Tolhuizen en Thijs Verheul.
Bassen
Feike Boersma, Jac Gadellaa, Erik van Nuland, Henk Vercoulen en Hans Wijnen.

Dirigent

DSC_0115 koor 61

dirigent Fred Vonk

Vanaf augustus 2007 staat Nota Bene onder de muzikale leiding van Fred Vonk. 
Fred was actief als organist en was 15 jaar koorleider van de Eindhovense Studenten Kapel. Daarnaast dirigeerde hij verschillende andere koren. Vanaf 2001 tot 2013 was Fred als organist-dirigent (naast Ruud Huijbregts) werkzaam aan de stadskerk St. Cathrien te Eindhoven. Ook als componist is Fred actief en hij schrijft muziek voor koren, kleine ensembles en orgel. In het dagelijks leven is hij docent Levensbeschouwing aan de Fontys Pabo in Eindhoven.

Voor meer informatie: Fred Vonk