Impressie NotaBene Kamerkoor

Dit zijn geluidsopnames van een informeel samenzijn van het koor, waarbij het plezier in het zingen met elkaar voorop staat.