NotaBene in Coronatijd

In de periode 2020 tot juni 2021 hebben we thuis op individueel niveau gerepeteerd. De gezamenlijke repetities gingen niet door. Waar mogelijk konden in de zomer tuinen en buiten-locaties dienen als ontmoetingsplek en oefen-locatie, op gepaste afstand van elkaar.

In het najaar zong het koor korte tijd met beperkte groep binnen, tot warme truien niet meer tegen de kou door openstaande ramen hielpen.

Via Zoom en mail werd contact gehouden en vergaderd, nog niet gezongen. Bestuur, dirigent en repertoirecommissie bleven actief en stimulerend en nu het licht weer op groen lijkt te staan, richt NotaBene zich met positieve blik op de toekomst!