Vooruitblik op seizoen 2021-2022

Na een jaar nauwelijks met elkaar gezongen te hebben, zijn we voorzichtig aan weer met onze repetities begonnen. Repetities met een kleine bezetting vooralsnog. Vanuit het koor en het bestuur kwam het verzoek dit komende zangjaar met vrolijke en voor ons geheel nieuwe liederen te vullen.

Als repertoirecommissie hebben we gezocht naar muzikale vrolijkheid en tegelijkertijd naar liederen die ons blij maken door de te zingen tekst. We hebben, in overleg met de dirigent, een samenstelling gemaakt van Franse, Engelse, Russische en Duitse liederen. De liederen hebben niet eenzelfde thema. Maar het etiket ‘Blij om weer samen te mogen zingen’ mag erop geplakt worden.

De komende tijd werken we aan het op peil brengen van onze stemmen, aan het afstemmen op elkaar bij het zingen en natuurlijk, als alles goed blijft gaan in onze maatschappij, werken we toe naar een uitvoering. We laten dan horen dat we blij zijn om weer te mogen zingen en dat zingen leuk is!