Home

NotaBene Kamerkoor in Eindhoven

NotaBene Kamerkoor is een gemengd koor dat opgericht is in 1991. Het koor bestaat uit 20 zangers en zangeressen. Het koor heeft nu een kennismakingsperiode met dirigente Marja AppĆ¼nn.

Door de jaren heen is een uitgebreid repertoire aan liederen ingestudeerd. Dit bestaat vooral uit klassieke muziek van componisten uit diverse stijlperiodes van de Middeleeuwen tot werken uit de twintigste eeuw.

Jaarlijks wordt een nieuw repertoire gekozen voor de optredens, meestal met een bepaald
thema. Naast de geplande concerten speelt NotaBene Kamerkoor in op andere mogelijkheden voor optredens. Wij hebben meegedaan aan enkele Korenfestivals en de Dag voor de Amateurkunst (CKE). Ook traden we met plezier op in diverse wooncentra.

 

Optreden open dag CKE Eindhoven 2019