Auteursarchief: Margreet van Dam

Vooruitblik op seizoen 2021-2022

Na een jaar nauwelijks met elkaar gezongen te hebben, zijn we voorzichtig aan weer met onze repetities begonnen. Repetities met een kleine bezetting vooralsnog. Vanuit het koor en het bestuur kwam het verzoek dit komende zangjaar met vrolijke en voor ons geheel nieuwe liederen te vullen.

Als repertoirecommissie hebben we gezocht naar muzikale vrolijkheid en tegelijkertijd naar liederen die ons blij maken door de te zingen tekst. We hebben, in overleg met de dirigent, een samenstelling gemaakt van Franse, Engelse, Russische en Duitse liederen. De liederen hebben niet eenzelfde thema. Maar het etiket ‘Blij om weer samen te mogen zingen’ mag erop geplakt worden.

De komende tijd werken we aan het op peil brengen van onze stemmen, aan het afstemmen op elkaar bij het zingen en natuurlijk, als alles goed blijft gaan in onze maatschappij, werken we toe naar een uitvoering. We laten dan horen dat we blij zijn om weer te mogen zingen en dat zingen leuk is!

Oproep nieuwe bassen

In september gaat NotaBene Kamerkoor weer starten met de koorrepetities.
Ons repertoire bestaat uit vrolijke muziek van Josquin Despréz, Passereau, Schubert en Rheinberger.
Wij zijn nog op zoek naar enkele bassen. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met onze bas Henk Vercoulen,  of 06 14919675.

 

NotaBene in Coronatijd

In de periode 2020 tot juni 2021 hebben we thuis op individueel niveau gerepeteerd. De gezamenlijke repetities gingen niet door. Waar mogelijk konden in de zomer tuinen en buiten-locaties dienen als ontmoetingsplek en oefen-locatie, op gepaste afstand van elkaar.

In het najaar zong het koor korte tijd met beperkte groep binnen, tot warme truien niet meer tegen de kou door openstaande ramen hielpen.

Via Zoom en mail werd contact gehouden en vergaderd, nog niet gezongen. Bestuur, dirigent en repertoirecommissie bleven actief en stimulerend en nu het licht weer op groen lijkt te staan, richt NotaBene zich met positieve blik op de toekomst!