Historie en archief

Oprichting

Het koor is in 1991 ontstaan in een huiskamer op de Fazantlaan. Onder leiding van Wim Koevoets werden smartlappen gezongen. In 1992 is besloten over te stappen naar een ‘serieuzer’ repertoire in meerstemmige uitvoering: liederen uit de Renaissance (15e en 16e eeuw).

Op 6 januari 1993 werd voor het eerst in het openbaar opgetreden: in restaurants en cafés van het centrum van Eindhoven werd het Drie-Koningen-lied in gepaste kledij ten gehore gebracht, waarna met de pet werd rondgegaan. In 1993 waren er 17 leden en werd het koor officieel opgericht. Niettegenstaande de opgebouwde naamsbekendheid als ‘Eindhovens Badkamerkoor’, werd in 2002 besloten de naam van het koor te wijzigen in NotaBene Kamerkoor.

Dirigenten

Wim Koevoets, Angelique van Berlo, Jan Stoffels, Rins Huizing, Marie-Astrid Zeinstra, Hans Kronenburg, Myra van Groenendael en sinds 2007 Fred Vonk.

Optreden in de Wim van Doorne muziekkiosk in het stadswandelpark te Eindhoven in 2016

Kerstoptreden Veemgebouw StrijpS Eindhoven 2017

   

Optredens t/m 2015

Optreden Remonstrantse kerk Eindhoven 2015

Kerstoptreden Groendomein Wasven Eindhoven 2015