Samenstelling

Koorleden

Het koor telt op dit moment 20 actieve leden, verdeeld over de 4 stemgroepen. Gestreefd wordt naar een kooromvang met een goede balans tussen de stemgroepen.

Sopranen
Margreet van Dam, Marie José van den Elzen, Ans Hendrix, Dora Kruijer, Marianne Smit en Emilie van de Vrede.
Alten
Petra van den Bos, Moniek Gabrieël, Wendy Hargreaves, Marjan Hijmans, Laetitia Linders, Karin van Lotringen en Ine van Tulder.
Tenoren
Ben Feijen, Gerard van der Sar, Ludo Tolhuizen, Harm Tolner, en Hans van Zon.
Bassen
Bert Kruidering, Henk Vercoulen.

Dirigent

Het koor wordt gedirigeerd door Marja Appünn.

Bestuur

Voorzitter – Henk Vercoulen
Secretaris – Marie José van der Elzen
Penningmeester – Ludo Tolhuizen
Algemeen bestuurslid – Ans Hendrix
Algemeen bestuurslid – Dora Kruijer

Vereniging

Naast de bestuurlijke taken worden alle taken binnen het koor verdeeld onder de leden in zg. ‘commissies’, zoals daar zijn de Repertoire-, Optreden- en de PR-commissie.

In de Algemene Ledenvergadering van januari wordt alles geëvalueerd.