Samenstelling

Koorleden

Het koor telt op dit moment 19 actieve leden, verdeeld over de 4 stemgroepen. Gestreefd wordt naar een kooromvang met een goede balans tussen de stemgroepen.

Optreden korenfestival Sint-Petruskerk Eindhoven 2017

Sopranen
Margreet van Dam, Marie José van den Elzen, Ans Hendrix, Dora Kruijer, Marianne Smit en Emilie van de Vrede.
Alten
Petra van den Bos, Faby Dekkers, Moniek Gabrieël, Wendy Hargreaves, Marjan Hijmans, Laetitia Linders, Karin van Lotringen en Ine van Tulder.
Tenoren
Gerard van der Sar, Ludo Tolhuizen, Harm Tolner, en Hans van Zon.
Bassen
Henk Vercoulen.

Dirigent

Sinds januari 2023 staat het NotaBene Kamerkoor onder leiding van Patricia Smulders.

Bestuur

Voorzitter – Ine van Tulder
Secretaris – Gerard van der Sar
Penningmeester – Ludo Tolhuizen
Algemeen bestuurslid – Karin van Lotringen

Vereniging

Naast de bestuurlijke taken worden alle taken binnen het koor verdeeld onder de leden in zg. ‘commissies’, zoals daar zijn de Repertoire-, Optreden- en de PR-commissie.

In de Algemene Ledenvergadering van januari wordt alles geëvalueerd.