Samenstelling

Koorleden

Het koor telt op dit moment 19 actieve leden, verdeeld over de 4 stemgroepen. Gestreefd wordt naar een kooromvang met een goede balans tussen de stemgroepen.

Optreden korenfestival Sint-Petruskerk Eindhoven 2017

Sopranen
Margreet van Dam, Marie José van den Elzen, Ans Hendrix, Dora Kruijer, Marianne Smit en Emilie van de Vrede.
Alten
Petra van den Bos, Faby Dekkers, Moniek Gabrieël, Wendy Hargreaves, Marjan Hijmans, Laetitia Linders, Karin van Lotringen en Ine van Tulder.
Tenoren
Gerard van der Sar, Ludo Tolhuizen, Harm Tolner, en Hans van Zon.
Bassen
Henk Vercoulen.

Dirigent

DSC_0115 koor 61

dirigent Fred Vonk

Vanaf augustus 2007 staat NotaBene onder de muzikale leiding van Fred Vonk. Fred was actief als organist en was 15 jaar koorleider van de Eindhovense Studenten Kapel. Daarnaast dirigeerde hij verschillende andere koren. Vanaf 2001 tot 2013 was Fred als organist-dirigent (naast Ruud Huijbregts) werkzaam aan de stadskerk St. Cathrien te Eindhoven. Ook als componist is Fred actief en hij schrijft muziek voor koren, kleine ensembles en orgel.

Tot 1 januari 2020 was hij als docent levensbeschouwing en onderzoek verbonden aan de FHKE, Fontys pabo te Eindhoven en Venlo.

Daarnaast is hij een van de dirigenten  van de Capella Vesperale dat eens in de maand een vesper op Anglicaanse leest verzorgt in de St. Cathrien.

Voor meer informatie: Fred Vonk

 

Bestuur

Voorzitter – Ine van Tulder
Secretaris – Gerard van der Sar
Penningmeester – Ludo Tolhuizen
Algemeen bestuurslid – Karin van Lotringen

Vereniging

Naast de bestuurlijke taken worden alle taken binnen het koor verdeeld onder de leden in zg. ‘commissies’, zoals daar zijn de Repertoire-, Optreden- en de PR-commissie.

In de Algemene Ledenvergadering van januari wordt alles geëvalueerd.