Home

Kamerkoor in Eindhoven

Nota Bene is een gemengd kamerkoor dat opgericht is in 1991. Het koor bestaat uit 23 zangers en zangeressen. Onder leiding van dirigent Fred Vonk worden de liederen ingestudeerd. Plezier staat voorop bij het zingen.

Door de jaren heen is een uitgebreid repertoire aan liederen ingestudeerd. Dit bestaat vooral uit klassieke muziek van componisten uit diverse stijlperiodes van de middeleeuwen tot werken uit de twintigste eeuw. Jaarlijks wordt een nieuw repertoire gekozen voor het hoofdoptreden in het najaar met een bepaald thema. Daarnaast verzorgt het koor enkele kleinere optredens.

Optreden open dag CKE Eindhoven 2018

Nota Bene zingt a capella en wordt incidenteel begeleid door een muzikaal ensemble of pianist.

Nota Bene zoekt graag de samenwerking met andere groepen. Zo is het koor de initiatiefnemer van de jaarlijkse Muzikale Midzomer Ontmoeting (MMO) in juni in Eindhoven, Tijdens dit gratis evenement verzorgt een selectie uit de Eindhovense zang- en muziekwereld een feestelijk optreden om zo gezamenlijk de zomer in te luiden.

Optreden open dag CKE Eindhoven 2018