Home

NotaBene – Kamerkoor uit Eindhoven

NotaBene is een gemengd kamerkoor dat opgericht is in 1991. Het koor bestaat uit 20 enthousiaste zangers en zangeressen. Tijdens de repetities op woensdagavond worden, onder leiding van Fred Vonk, de liederen ingestudeerd. Het plezier in het zingen staat voorop, waarbij ambitie, prestatie en sfeer op een goede manier gecombineerd worden.

Door de jaren heen is een uitgebreid repertoire aan liederen ingestudeerd. Dit repertoire bestaat vooral uit klassieke muziek van componisten uit diverse stijlperiodes van de middeleeuwen tot werken uit de twintigste eeuw. Ieder concert van NotaBene heeft een thema.

NotaBene zingt a capella en wordt incidenteel begeleid door een muzikaal ensemble of pianist. NotaBene treedt enkele malen per jaar op.

Historie

Ontstaan als “Eindhovens Badkamerkoor”

Het koor is in 1991 ontstaan in een huiskamer op de Fazantlaan. Onder leiding van Wim Koevoets werden smartlappen gezongen. In 1992 is besloten over te stappen naar een ‘serieuzer’ repertoire in meerstemmige uitvoering: liederen uit de renaissance-periode (15e en 16e eeuw). Op 6 januari 1993 werd voor het eerst in het openbaar opgetreden: in restaurants en cafés van het centrum van Eindhoven werd het Drie-Koningen-lied in gepaste kledij ten gehore gebracht, waarna met de pet werd rondgegaan. In 1993 was het aantal leden toegenomen tot 17 en werd het koor officieel bij notariële akte opgericht als vereniging. Niettegenstaande de opgebouwde naamsbekendheid werd in 2002 besloten de naam van het koor te wijzigen in NotaBene.

Dirigenten van toen tot nu

Wim Koevoets, Angelique van Berlo, Jan Stoffels, Rins Huizing, Marie-Astrid Zeinstra, Hans Kronenburg, Myra van Groenendael, Fred Vonk.