Home

Kamerkoor in Eindhoven

Nota Bene is een gemengd kamerkoor dat opgericht is in 1991. Het koor bestaat uit 22 zangers en zangeressen. Onder leiding van dirigent Fred Vonk worden de liederen ingestudeerd. Plezier staat voorop bij het zingen.

Door de jaren heen is een uitgebreid repertoire aan liederen ingestudeerd. Dit bestaat vooral uit klassieke muziek van componisten uit diverse stijlperiodes van de middeleeuwen tot werken uit de twintigste eeuw. Jaarlijks wordt een nieuw repertoire gekozen voor de optredens, meestal met een bepaald thema. Naast deze optredens speelt NotaBene in op andere mogelijkheden voor optredens, bijvoorbeeld de Dag voor de Amateurkunst (CKE), de Midzomer Muzikale Ontmoeting (MMO) en uitnodigingen van sociale instellingen.

Optreden open dag CKE Eindhoven 2018Nota Bene zingt a capella en wordt incidenteel begeleid door een muzikaal ensemble of pianist.

Nota Bene zoekt graag de samenwerking met andere groepen.

Optreden open dag CKE Eindhoven 2018